Coffee, Pen and Freedom by Alya

This fresh sunshine leaped!
has embarked in my cup
this hot and pure taste thee
awake, has turned this lazy night
where we sleep at the break of dawn
‘coz we can’t easily break
those random thoughts
music, notes and coffee
This fresh daylight from grey
has pour out best hope to say
only few words have escaped
where political debates mixed
stir with a little sound you play
Oh, this cup of coffee in fresh day!
Embraced this bitter taste feel
To awaken from deepest feel
Painted sign may mark
little things depicts entirety
propagandist stiched and patched
thick and thin have seen
all round and circle
capitalist taste lurked
away from my cup of coffee!
June 12, a misfortune in disguise!
You and I have future wasted away!
Almost , ‘ vomit this last sip of coffee
While this aristocrats and elites cheers!
Of your last cry in a funeral
Of 118 days of Death anniversary!
A day of remorse in June 12,
a funeral paid in misery,
of love offered for beloved country!
her orphaned sons and daughters
to cry this long freedom!

So, cry your last tears!
With this last dregs left
Of freedom lost in vain!
A carnage of dead breathe
This freedom, a walling cry!
Not a vigil in last funeral
not in her death bed sight!
until the last drop of coffee
may see us gayest free!
In this paper ink may dried!
With this painted ink filled
of liberty they feasted in conspire!
a freedom bought in a penny!
this prodigal treaty cheated its way!
A treaty threat freedom in delay!

Have my coffee serve not in delay
may imitate what we hope and see
a freedom sang everyday!
where kids, children play
with the melody of sound picked
freedom true to its sounds
lived, breathed, adored and love

cup
Blood of tears dropped!
Oriental pearl shed tears;
Of this beloved motherland
Of deprived by justified love
From daring merchants traded?
Traded away capitalist who fled!
Submitted June 24, 2016
reevised Jan 2017
Copyright2016
Photo credit The Margin

Advertisements

Kabataan, Manguna at Ipaglaban ang Soberanya at Kalayaan (Youth for Nationalism and Democracy)

(Statement) Kabataan,Manguna at Ipaglaban ang Soberanya at Kalayaan ng Bayan!

Tutulan ang EDCA at muling pagbabase ng Kano!

Hindi Mutual na kapakinabangan ang RP-US “friendship”

Ngayong Hulyo 4, 2016 muling gugunitain ang ika- 70 taong “pagkakaibigan” ng RP-US, kasintanda nito ang hindi patas at mapanglamang na relasyong nagluwal ng mga kasunduang yumuyurak sa pagiging isang malayang bayan ng Pilipinas. Tampok sa EDCA na nagpahintulot ng muling pagbabase ng mga Kano at ang tahasang paggamit sa Pilipinas para sa mga balakin at disenyo ng U.S sa rehiyon ng Asya.

Sa ika- 70 taong Hindi pantay na relasyon ang namamagitan sa US at Pilipinas. Nanatiling walang katarungan ang mga biktimang Pilipino sa panghihimasok ng US sa Pilipinas. Mula sa mga mamamayang Moro sa Mindanao, mga bata at mamamyang pinaslang, mga biktima ng panggagahasa ng mga sundalong kano sa mga kababaihan, at ang pagtanngi sa mga batang Amerisian.

Nanatiling one sided o US lamang ang nakikinabang sa pamamagitan ng tanikalang nakataling mga kasunduan tulad ng Enhance Defense Cooperation Agreement (EDCA). Bukod sa pagtunggali nito sa konstitusyon, isinusubo ng US ang Pilipinas sa kanyang pagigiit ng kanyang interest sa Southeast Asia sa pamamagitan ng US-Pivot sa Asia. Patuloy na pinakikinabangan ng US ang neokolonyal Pilinas bilang pinakamaaasahang alyado at tanging neokolonya ng US sa Southeast Asia, agad na nakuha ng US ang Pilipinas para sumuporta sa kanyang disenyo.

Hindi makataurungan ang umiiral na relasyon ng US- Pilipinas sa tangka nitong dominasyon sa buong daigdig, sukdulang pagpapagamit ito ng Pilipinas sa US. Maliwanag na pinagsisilbi sa Asia-Pacific pivot ng US ang lahat ng pagpupursigi nitong magkaruon ng malaking presensya militar sa Pilipinas sa pamamagitan ng EDCA. Nabibigyang katwiran ng US ang kanyang presenya militar sa Asya. Kaakibat nito nagagamit ng U.S ang usapin ng mga sigalot sa mga pinag aagwang bahura sa West Philippine Sea para ikumpas ang mga alyado tulad ng Japan, Australia at mga bansa sa ASEAN na pagkaisahan ang China.

I-unfriend ang US, Wakasan ang di pantay na Relasyon ng US- Pilipinas!

Napakahaba na nang listahan nang pinsalang tinamo ng mamamayang Pilipino, dapat nang itong tuldukan.

Ano ba ang ating natamo sa relasyong RP-US! Mahigit 600, 000 Pilipino ang na-torture at pinatay, minasaker ang 9,000-10,000 Filipino Moros sa Bud Dajo and Bud Bagsak na laman ng Pacification campaign Estados Unidos.

Mula nang ganap na maging neokolonya ang Pilipinas noong July 4, 1946 sunod-sunod at walang patumanggang isinakatuparan ang US Military Bases Agreement, Military Assistance Pact Mutual Defense Treaty (1951). Itinakda nito ang pananatili ng mga sundalong Kano sa Pilipinas at kapangyarihang ikumpas, gamitin at diktahan ang mga sundalong Pilpino bilang mga military service men.

Patuloy na nagpapahirap ang kasunduan RP-US tulad ng VFA sa mga kasong kinakasangkutan ng mga sundalong Amerikano; panggahasa ni Daniel Smith kay Nicole, at ang pinakahuli ay ang pagpaslang sa kababayan nating transgender Jennifer Laude. Idagdag pa ang bilang ng mga batang nabaril, narape tulad ni Rosa Baluyot 14 anyos lamang; gayundin din ang mga toxic waste na iniiwan sa ating pangpang ng kanilang mga barkong pandigma na pipinsala sa ating kalikasan.

Ipagtanggol ang ating Kinabukasan,
Ibasura ang di pantay na mga Kasunduan!

Pangunahan ng mga mga kabataan ang pagmumulat sa hanay ng kabataan sapagkat wala tayong mapapala sa makaisang panig na relasyong RP-US na itinuturo ang pagiging dependent o pagsandig sa kapanyarihan ng isang bansang pasimuno ng mga gera at malaking bully sa mundo.

Marami pa sa ating mga kababayan ang nag-aakalang ipagtatanggol tayo ng US. Ang totoo ay kinakaladkad ng US ang Pilipinas sa mga digma nito. Ang pagbabanta ng China sa Pilipinas ay bunsod ng katayuan ng gubyerno ng Pilipinas bilang galamay ng US.

Kailangang mahigpit na tutulan ng mga mamamayang Pilipino ang EDCA at iba pang militarista at pandigmang pakana ng gubyerno ng Pilipinas at US, Japan at Australia. Gayundin ang mga pakana ng estado at gubyerno ng China. Kailangang buuin ang mahigpit na pakikipag-ugnayan sa mga mamamayang Amerkano, Japanese, Australian, Chinese at ng mga bansang ASEAN na tumututol sa militarismo at digma.

Kaugnay nito dapat pagpursigihan ng mga Pilipino ang pagtutol sa EDCA at muling paggamit sa Clark at Subic sa pandigmang layunin at disenyo ng US.
Hindi talaga nakabatay sa mutuality of interests ang EDCA. Hindi kinakatawan ng relasyong RP-US ang totoong interes ng Pilipinas na nagnanais makalaya sa relasyong neo-kolonyal at sa dahop na kalagayan ng nakararaming mamamayan.

Dapat igiit ng mamamayan Pilipino ang kalayaan bilang isang bansang nagsasarili, at hindi pumanig sa alin mang nagbabanggaang mga makapangyarihang bansa tulad ng US at China. Ang pagkakaibigan ay dapat nakabatay sa mutual na paggagalangan, may pag respeto sa soberanya ng mamamayan, at nakabatay sa makatarungan at prinsipyadong panlabas na uganayan ng bawat bansa.

Ipaglaban ang Kasarinlan ng bayan! Tutulan ang EDCA at mga tunguhing digma!

YOUTH FOR NATIONALISM AND DEMOCRACY
July 4, 2016 (Photo/news credit to GMAnewsnetwork.

rally

Kape, Pluma, Papel at Kalayaan! Ni von adlawan

KAPE.jpg

Isang nagagalak na umaga
ang sumampa sa aking tasa
mainit na kape mapait na lasa
tila nanalaytay na sa sistema
nitong pulang dugo ng pagsinta

sa bayan kung sabik na lumaya
ganda at yumi mo’y gapos sa tanikala
Isang tasa ng kape sa umaga
ampunan yaring timyas na dusta
purong pait yaring madama
upang isipan ay gumana
namantsahan nitong Pluma
papel at mapuno ng tinta

Hayaan yaring papel sa mantsa
nitong tinta nais maiukit letra
ng kalayaan binenta ng pera
Tarantadong tratado’y maydaya
Tratadong papel may mantsa!

Buti pa nitong kape may lasa
buti pa ang tasa may marka
kaysa sa letrang inukit nila
June 12 daw ay dapat ikatuwa?
Dahil ikaw, ako, tayo ay na daya!

Muntik ko nang mailuwa
huling latak ng kape sa tasa
nang ikinatuwa nilang elitista
ang iyong babang luksa
sa kamatayan ng iyong luha

Luhang kulay dugo tumagas
sa mata ng dakilang Ina
Dakilang Inang bayan salat
sa layang inyong binenta
sa mga dayuhang kapitalista

Laya pa kayang iyong hanap?
ng inyong babang pag luksa
bubuhos ang sadyang pagsinta!
mga anak na naulila at naiwan!
bubuhos ang huling sigwa
ng pulang araw ng sinilangan

Kaya’t hindi ako mag luluksa
sa kapeng latak na natira
sa kalayaan huwad walang laya
Kalayaang naka burol ang diwa
diwa ay hindi tuwa kundi luha
hindi pyesta kundi babang luksa
Inubos ko na ang kape!
Ngunit hindi ang diwang lumaya!

June 9, 2016,
HUWAD NA KALAYAAN, JUNE 12,

Workers Unite reclaim our Dignity! by Teng Adlawan

 

From the walls of kings has sought free
from the hills and mountains you flee
of 100 one days they call a proliterii
have sought refuge in the factory

As mountains converted into plantation economy
former masters and new merchants seek to see
seers thy empires you served of old and new
of daily toil of daily prick a ration of wage

You have built bridges and towers
to paid homage to bested humanity
connects borders from nation to nation
you create safe abode for their journey
but your children are homeless in streets
waiting for food to ease, surging thirst and hungry
a pair of pansit canton can bring them safe and sound
in your make shift straps of woods as their bed

You have built great structures and sculptures
that reflects how mystifying this human creativity
you have painted the walls of great cities
and gave lights to every dark corners of streets
But you have left single candles at home
enough to shed light for your son’s and daughters
you dreamed to learn every old laden books
for your children’s dream may come true!

Alas, in May 1,workers_unite.jpg 1896 you have shaken this empire
which you have served for centuries old
you have freed your children from torment
lower the hours of your toil, wage for more liberties
You have exposed the brutality of the new empire-
who killed by starving women, children, old and young

Working class let this light shine once more
As what you have proved to this new empire-
as they wage war from your children in Syria,
As they have wage war in Ukraine
As they have wage myth of new terror
to cover up their depressing crisis in dismay

Let not this night to down in the hill
let not the night in deep silent
hover at the tomb of your sons and daughters
as they have bomb cities and streets
as they have plundered waters, sees and mountains
as they have paid less this contractual workers
who build first class ships in Subic Bay,
who build wires and cables in the cities,
as they have reinterpret the laws
which you have won in the past

Let not the silent of the night engulfed us
let not your silence offer a farewell song
for the walls you have built in Paris, France
and big strikes you have crippled Hogs!

Let not this night a graveyard of silence
for your sons and daughters!

 

May 24, 2016

Nasan na tayo? Ni Von Castillo

Ayon sa matandang kasabihan

alamin muna ang katotohanan

‘wag tukso ng galit ang paghugutan

kundi ang obhetibong kamalayan

sa masidhing pagmamahal sa bayan.

 

Bakit ganito? Nakakainit ng ulo

Palihim tayong niloloko

patago tayong ginagago.

mga tapat na tao pilit na inaabuso

ani mo’y mga tupa sa isang malaking rancho.

 

ang nais nila di ka mag isip

Ating pagkatao pilit pinapagalit

Ating isipan pilit na nilalason

Paglawak ng puso pilit na ibinabaon

 

Nasan na kaya tunay na pagkatao

Mga nalaso sa gatas ng komersyo

Ating indibidualidad na naging parepareho

Antas ng pagkatao nabuo sa panloloko

 

Kaya sana naman ating maintindihan

na ang pagbabago sa sarili inuumpisahan

kasabay ng paglaya natin sa ating kulongan

matuto baguhin ang ginagalawang lipunan

Gising na (Ni Von Castillo)

Bawat henerasyon bagong kabanata.
Imulat ang mata, tumingin tayo sa bintana.
Madami sa atin ay labis ng nagsasawa paulit ulit na mga pangyayari galing sa ibat ibat muka.


Pagbukas mo ng telebisyon ang lumalason ng diwa.
Walang hanggang drama, at masasamang balita.
Kailangan nating maramdaman na tayoy pinaglalaruan.
Matataas na pinuno tayoy ginagatasan.


Pano natin malalaman ang tunay na kalayaan.
kung ang seldanatin sinlawak ng buong bayan.
Kaya gising na kabataan! Atin ng simulan! bagong anyo ng lipunan na naaayon sating bagong kaisipan.


Dahil sa atin to maiiwan sa ating mga kabataan susunod na kabanata ng perlas ng silangan.

If Rizal were alive today, what will be his stand point on the death of Transgender woman, Jennifer Laude?

By Vonn Adlawan

_________________________

I
If Rizal were alive today
And seeing his country
Drown in the abyss misery
He might write in his own blogs
Filled his notes, poetry with tags

If he would see how Jennifer Laude
Drowned to death by cruelty in Olongapo City
He would summon flags, leaflets, pamphlets in streets
He’ll
Post:

Like,
Share
Comment
Published
His own insights

  Just like
Any     patriot
he         would
Draw       his thoughts
His              words
On               the injustice
of                   created by
MDT                 VFA, EDCA
he                        will write
PR                        and post
It in                               his FB.

II.
He would
Come in
Solidarity
With LGBT
And lead in
Press con,
Will give
Radio brief
And will set
DGs, forum
In UP, PUP,
FEU, Ateneo,
DLSU, UE, STI
…………………

III.

He would not let his beloved
Country and people, succumb
In the hands of
Of colonizers
He would not
Let our land,
Our women,
Our children,
Our resources,

Our freedom

         Be sacrifice toThe interest of
The monopoly capitalist powers
For their insatiable greed for profit.

IV.

          But the
Seeing the
Life,            luxury,
of those           corrupt
Public                   officials
Being                       part of
Social cancer of society.
His death,           life and works
Being                   wasted and
Lost in                 the memory
Of Noli                and Fili. By the

Greed                  of upper
ladder                  of society

v.

Dr. Jose rizal
You were
Killed in
Dec, 30
1896 not
Only by
Bullets
But also
By the
Interest
Of the
Elite and compromising silence of

Malacanang on the custody of murderer- Pemberton-