Nasan na tayo? Ni Von Castillo

Ayon sa matandang kasabihan

alamin muna ang katotohanan

‘wag tukso ng galit ang paghugutan

kundi ang obhetibong kamalayan

sa masidhing pagmamahal sa bayan.

 

Bakit ganito? Nakakainit ng ulo

Palihim tayong niloloko

patago tayong ginagago.

mga tapat na tao pilit na inaabuso

ani mo’y mga tupa sa isang malaking rancho.

 

ang nais nila di ka mag isip

Ating pagkatao pilit pinapagalit

Ating isipan pilit na nilalason

Paglawak ng puso pilit na ibinabaon

 

Nasan na kaya tunay na pagkatao

Mga nalaso sa gatas ng komersyo

Ating indibidualidad na naging parepareho

Antas ng pagkatao nabuo sa panloloko

 

Kaya sana naman ating maintindihan

na ang pagbabago sa sarili inuumpisahan

kasabay ng paglaya natin sa ating kulongan

matuto baguhin ang ginagalawang lipunan